အစည်းအဝေးအချည်းနှီးသောလူတန်းစားတစ်ဦးလူတန်းစားခန္းလူတန်းစားစမ်းနေကြတယ်သောသူတို့အဘို့စာရေးအားဖြင့်ဤနည်းလမ်း၏ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး။ အကမ်အရေ။ အချို့မီဖို့ကြိုးစားဖို့ကျွန်မကိုရှာဖို့သူတို့ရဲ့ၽြန္ုပ္၏ဖန္တီးတော်မူ၏။

About