နှစ်နှင့်အကြီးစား၊စင်နှင့်ပါးလွှာသောအဘို့အကီလိုဂရမ်။ ဆံပင်တို၊ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း၊အပြာမျက်စိနှင့်မမွေး၊အစား နှင့်တင်သွင်း။ ဒီေဂ်အတွေ့အကြုံကိုတင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးစုံတွဲ(အိမ်ေထာင်၊ နှင့် ၊အတင်း၊အဆို့၊ညှပ်အဝတ်စသည်တို့ကိုငါလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးအားလပ်ရက်-ဖန်ဆင်းတော်မူသောတရား၊ယုတ်လိင်အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်ဆိုင်ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်။

About