အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ပူးပေါင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များလုပ်ချင်သူတစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ချက်တင်၊ဝက်ဘ်ကမ်၊ဓာတ်ပုံပြခန်း၊အားလုံးအတြက္အစာရှောင်ခြင်းအစည်းအဝေး။

About